درباره لیزر اربیوم

کاربرد لیزر در دندانپزشکی:

لیزر اربیوم، لیزر بافت سخت است که میتواند بافت‌های سخت (مانند مینای دندان) و بافت‌های نرم را برش دهد.

لیزر اربیوم صدای لرزشی که در دریل بیمار را می‌ترساند و اذیت می‌کند، ندارد بلکه کاملا آرام و بی صدا بوده و ماهیتا روشی بدون درد است که بیشتر ساختار دندان را در جای خود حفظ می‌کند. در واقع در بیشتر درمان‌های لیزر اربیوم، نیازی به بی حسی نمی‌باشد.