خانم 50 ساله

کیس 50 ساله خانم به دلیل از دست دادن دندان و جایگزین

اقا 63 ساله

کیس اقا 63 ساله دارای فشار خون ، قند و ناراحتی قلبی

درخواست بیمار کاشت ایمپلنت ، اصلاح خط لبخند و پروتز موقت