اقا 63 ساله

دیجیتال ایمپلنت
کاشت 2 واحد دیجیتال ایمپلنت
2 واحد پروتز موقت

کیس اقا 63 ساله دارای فشار خون ، قند و ناراحتی قلبی

درخواست بیمار کاشت ایمپلنت ، اصلاح خط لبخند و پروتز موقت