اقا 63 ساله

کیس اقا 63 ساله دارای فشار خون ، قند و ناراحتی قلبی

درخواست بیمار کاشت ایمپلنت ، اصلاح خط لبخند و پروتز موقت